De meest gestelde vragen over klassieke homeopathie

 • Wat is klassieke homeopathie?
  Het is een natuurlijke geneeswijze die als doel heeft het zelfgenezend vermogen te activeren met een homeopatisch medicijn. Klassieke homeopathie werd twee eeuwen geleden ontdekt door dokter Samuel Hahnemann. Hij leert ons dat ziekte een uiting is van een dieperliggende centrale verstoring die in balans moet worden gebracht. U zou eigenlijk vanzelf beter moeten worden maar om de een of andere reden gebeurt dat niet. Dan kan deze geneeswijze u helpen.

  Deze methode is holistisch: lichaam, geest en ziel zijn een. Daarom wordt niet de ziekte maar de gehele mens behandeld. Ieder mens is uniek, daarom krijgt iedereen een ander middel. Ook al heeft u ogenschijnlijk dezelfde ziekte als iemand anders. U krijgt een middel dat bij u past. De genezing wordt in gang gezet met dit voor u persoonlijk uitgekozen middel. Het zorgvuldig uitkiezen van het juiste medicijn is de taak van de klassiek homeopaat. Want alleen het best passende middel stimuleert uw geneeskracht om in actie te komen. Zo geneest u van binnenuit waarbij de ziektesymptomen verdwijnen.

  Door middel van homeopathische medicijnen wordt het ‘gelijke met het gelijksoortige’ behandeld. Bent u bijvoorbeeld slapeloos dan kan het zijn dat het middel Coffea (koffie) als homeopathisch middel u hiervan af helpt, mits het middel in zijn geheel goed bij u past.

 • Hoe wordt de conclusie getrokken welk homeopathisch middel geschikt is?
  Aan de hand van de uitgebreide informatie die tijdens het consult over de cliënt verzameld is wordt een analyse gemaakt. Hoe heeft de persoon last van de klacht(en), wat betekent dit voor hem of haar, wat is de werkelijke oorzaak, wat is er uit balans, wat voor typ is iemand? Er wordt een overeenkomstig middel gezocht dat past bij de klachten, de oorzaak en de persoon. Dit is een middel uit de natuur (een plant, een dierlijke stof of een mineraal). Daarvan wordt een homeopathische remedie gemaakt, een zogenaamde potentie. Deze zorgt voor het in gang zetten van het genezingsproces.
 • Hoe werkt klassieke homeopathie?
  Het speciaal voor de persoon geselecteerde homeopathische middel wordt toegediend. Deze zet de levenskracht in werking waarna de centrale verstoring vermindert, waardoor de ziektesymptomen afnemen. Vervolgens komt er beweging in de klachten. Het klachtenbeeld verschuift bijvoorbeeld van het mentale naar het lichamelijke niveau (slapeloosheid kan bijvoorbeeld tijdelijk overgaan in maagklachten). De balans herstelt zich van binnenuit. De meeste genezingen verlopen geleidelijk. Vaak zie ik dat een oude klacht tijdelijk terugkeert, dat is heel goed. Daarna merkt u dat u zich steeds energieker voelt en het leven weer beter aan kan doordat u zich weer vrijer in het leven kan begeven.
 • Wat is holistisch?
  Deze methode is holistisch, dat wil zeggen dat alle aspecten van het mens-zijn in deze therapie worden meegenomen binnen de behandeling. Ziektesymptomen worden niet als op zichzelf staand gezien, bestreden of onderdrukt. Ze worden gezien als uitingen van een verstoring van de levenskracht (die om vele redenen verstoord kan zijn). Er wordt daarom gekeken naar uitingen van de centrale verstoring op zowel het lichamelijke, emotionele als mentale vlak. Breng je de verstoring in evenwicht, dan zullen de symptomen verdwijnen.

 • Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
  Klassieke homeopathie brengt u in balans. Nadat u een bij u passend homeopatisch medicijn kreeg voorgeschreven zult u merken dat er al iets veranderd aan het klachtenbeeld. Soms voelt u zich even wat minder na inname, dat kan ook een reactie zijn. Daarna zult u merken dat u zich beter gaat voelen. Bij de een verloopt het genezingsproces heel snel, bij de ander geleidelijk. U ziet ook hier: we zijn allemaal anders en reageren allemaal verschillend.

  In acute situaties kan de remedie heel snel zorgen dat u zich beter voelt. Zoals bij acute griep, pijn of koorts. Bij chronische klachten en ernstige psychische klachten kost het genezingsproces over het algemeen meer tijd.  De reactie wordt besproken tijdens het tweede consult dat zo’n vier tot zes weken na het eerst consult wordt gepland.

  Verbetering van uw klachten gaat via de natuurlijke weg door stimulering van uw levenskracht. Over de duur van de behandeling kan de klassiek homeopaat u een prognose geven na het eerste consult waarin hij zich een beeld vormt van de klacht(en) en hoe u deze ervaart.

 • Wat bedoelt u eigenlijk met 'levenskracht?'
  De levenskracht is de kracht die er voor zorgt dat u weer beter wordt. Als ziekte of een onwelbevinden niet vanzelf over gaat stimuleert het homeopathisch middel deze kracht.

  De levenskracht (ook wel dynamis, autocratie of regelend principe genoemd) is datgene wat het stoffelijk lichaam doet leven. De ontdekker van de homeopathie, dr. Samuel Hahnemann, wijst de levenskracht aan als dat principe ‘dat alle delen in een bewonderenswaardige harmonische, levende werking, die zich uit in voelen en handelen, zó , dat de met verstand toegerust psyche zich vrij van dit levende, gezonde instrument kan bedienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan’. We kunnen de levenskracht niet duiden (naar plaats, of als materie).

  Deze kracht is iets immaterieels, iets dat niet aan tijd en plaats (en dus iets metafysisch) is gebonden. (In de Oosterse geneeskunde kent met deze kracht al heel lang en noemt men die Qi, Chi of Prana).

 • Worden de kosten van de consulten vergoed?
  Praktijk Culemnia is aangesloten bij de NVKH. De afgelopen jaren zijn bijna alle zorgverzekeraars homeopatische consulten geheel of gedeeltelijk gaan vergoeden. Vergoeding gaat vanuit uw aanvullende verzekering. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en is afhankelijk van de aanvullende zorgpolis die u heeft. Meer informatie vindt u bij Tarief.
 • Waar worden homeopathische middelen van gemaakt?

  De oorspronkelijke stof van een homeopathisch medicijn is een plant, een mineraal of een dierlijke stof. Om een homeopathisch middel te maken nemen we 1 deel van de oorspronkelijke stof. Dit vermengen we met 99 delen water of alcohol. Dit mengsel wordt 10 keer krachtig geschud. Nu krijgen we een zogenaamde C1 potentie. Nemen we nu 1 deel van de C1 en mengen dat vervolgens weer met 99 delen water of alcohol en schudden het daarna op dezelfde wijze dan ontstaat een C2. Dit principe kunnen we eindeloos herhalen tot zo hoog als we willen: C100, C 1000 etc… De op deze manier verkregen middelen noemen we potenties. Ze hebben de kracht, de potentie, om een ziek persoon beter te maken, mits ze deskundig worden voorgeschreven en gebruikt. In de praktijk worden meestal hoge potenties gebruikt omdat deze dieper inwerken.

 • Hoeveel en hoe lang moet ik de homeopathische medicijnen innemen?

  Het unieke van klassieke homeopathie is dat u maar heel weinig medicijnen krijgt. Een paar korrels zijn genoeg om uw zelfgenezend vermogen te stimuleren, wat het het doel van de behandeling is. Het kan na zo weinig medicatie heel lang goed met u gaan doordat u weer in balans bent gebracht. Als het minder met u mocht gaan neemt u contact op en wordt bezien of u een herhalingsdosis nodig heeft. In acute situaties is het vaak nodig wat frequenter een dosis van uw remedie in te nemen. Maar dan nog steeds is de dosering beduidend laag in vergelijking met de reguliere geneeskunde.

 • Moet ik mijn reguliere medicatie laten staan?
  Dat is afhankelijk van wat voor middelen u gebruikt. Antidepressiva bijvoorbeeld, kunt u niet zomaar stoppen, dat moet altijd in overleg met uw behandelend arts. Meld bij het eerste consult welke reguliere middelen u gebruikt. Meestal kunt u deze blijven gebruiken tijdens de behandeling. Als u zich beter voelt doordat de behandeling aanslaat, kunt u uw reguliere medicijnen in overleg afbouwen. Bijvoorbeeld: Als uw weerstand beter is wordt u niet meer ziek en heeft u geen nieuwe antibioticakuur meer nodig. Of wanneer uw kind tijdens de behandeling rustiger is en zich beter kan concentreren op school kan de adhd-medicatie worden afgebouwd.

  NB: U kunt tijdens de behandeling geen andere homeopathische medicatie gebruiken anders dan die is voorgeschreven door de klassiek homeopaat.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!