Heeft u een klacht over de behandeling?

Neem gerust contact met mij op om dit te bespreken en naar een oplossing te zoeken. Komen we er samen niet uit dan is er de klachtenregeling volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Deze wordt voor mijn praktijk uitgevoerd door de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). U kunt een beroep doen op de klachtenfunctionaris door uw klacht aan te geven. Meer informatie.

Ik ben klassiek homeopaat en lid van de NVKH en aangesloten bij de SCAG. Ik begeleid cliënten bij diverse klachten op medisch sociaal vlak. Hieronder vallen alle lichamelijke klachten, die zowel stress gerelateerd als chronisch of acuut kunnen zijn. De behandeling is niet symptoomgericht maar richt zich op de hele mens als zodanig en wordt terecht holistisch genoemd. Cliënten kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn. De intentie van homeopaten is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg.

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke NVKH homeopaat is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit gebeurt via de beroepsvereniging NVKH. De NVKH heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten.

In het klachtenreglement zijn de algemene regels van de NVKH voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. Meer informatie.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!