Update 25 maart 2020.

Met homeopathie is het mogelijk de weerstand te verhogen en klachten te behandelen. Lees onderstaand meer info en ontdek de mogelijkheden met homeopathie.

De huidige pandemie van het Coronavirus COVID-19 (SARS 2) begon in Wuhan heeft inmiddels vele landen bereikt want het virus is zeer besmettelijk en voor een deel van de bevolking gevaarlijk! Het virus verspreidt zich via minuscuul kleine vochtdruppeltjes en besmette plekken van mens tot mens doordat het binnendringt via het oog, de neus of mond. Het virus kan een aantal uur, en onder gunstige omstandigheden zelfs een aantal dagen overleven buiten het lichaam. En dat kan eigenlijk op alle voorwerpen. Belangrijk is daarom om in de binnenkant van de elleboog te hoesten en niezen, en zeer goed de handen te wassen, zeer hygiënisch te leven en 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren.

Om nog onbekende redenen, heeft Covid-19 meestal weing invloed op kinderen jonger dan 18 jaar en de kinderen die geïnfecteerd raken, ontwikkelen slechts een milde, griepachtige ziekte. Ouders van jonge kinderen hoeven dus niet bezorgd te zijn over de afloop. Er wordt momenteel onderzocht of kinderen volwassenen kunnen besmetten. Tot die tijd gaan we er van uit dat dat zo is.

De symptomen van COVID-19 zijn niet-specifiek. Het ziektebeeld kan variëren van geen symptomen (asymptomatisch) tot ernstige longontsteking en overlijden. Vanaf 20 februari 2020 en gebaseerd op 55.924 door laboratorium bevestigde gevallen, zijn typische symptomen en symptomen: koorts (87,9%), droge hoest (67,7%), vermoeidheid (38,1%), sputumproductie (33,4%), kortademigheid (18,6%) %), keelpijn (13,9%), hoofdpijn (13,6%), spierpijn of artralgie (14,8%), koude rillingen (11,4%), misselijkheid of braken (5,0%), verstopte neus (4,8%), diarree (3,7%) bloed opgeven (0,9%) en conjunctivale congestie (een oogklacht) (0,8%).

Mensen die besmet zijn met COVID-19 ontwikkelen in de meeste gevallen tekenen en symptomen, waaronder milde ademhalingssymptomen en koorts, gemiddeld 5 a 6 dagen na infectie (gemiddelde incubatieperiode 5-6 dagen, bereik 1-14 dagen).

De meeste mensen die besmet zijn hebben een milde ziektevorm en herstellen. Ongeveer 80% van de in het laboratorium bevestigde patiënten heeft een milde tot matige ziekte gehad, waaronder gevallen met longonsteking, 13,8% kreeg een ernstige ziekte met ademhalingsproblemen en orgaanfalen (meestal de longen).

Vrouwen zijn bij deze ziekte enigszins in het voordeel door hoe hun immuunsysteem functioneert. De mensen die een hoog risico lopen op een slechte tot fatale afloop van deze ziekte zijn zieke ouderen en kwetsbare mensen met astma, COPD, diabetes, immuunproblemen, etc..

Mensen met verkoudheid, hoest en/of griepklachten moeten thuis uitzieken en sociale contacten vermijden tot zij gezond zijn! Hiermee wordt verdere verspreiding van het virus voorkomen en dat red levens.

Het immuunsysteem en vitaliteit spelen een grote rol: Lees meer.

Wat kan homeopathie voor je doen als je een zware Corona infectie hebt? Lees verder.

Betrouwbare info over het virus krijg je via dit online college van het LUMC (20 minuten): https://www.youtube.com/watch?v=6l6YxQz-L38

Peggy en haar partner doen hun verhaal over Corona: https://www.youtube.com/watch?v=TE935fF4DFI

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!