Beantwoord de vragen zo goed als je kunt. Antwoord met ‘Ja’ als het in ieder geval enigszins opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met ‘Nee’ als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor je kind. Score bepaling: Uw kind krijgt 23 vragen, die hij/zij kan beantwoorden met “Ja” of  “Nee”. U mag natuurlijk ook de vragen voor uw kind beantwoorden. Tussen de: 1-7 vragen met “Ja” beantwoord: Uw kind is waarschijnlijk niet hooggevoelig.  8-14 vragen met “Ja” beantwoord: Uw kind is waarschijnlijk wel gevoelig maar mogelijk niet hooggevoelig. 15-23 vragen met “Ja” beantwoord: Uw kind is heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP-er). DE TEST: Mijn kind…